Služby

V spoločnosti APES Consulting s.r.o. sa zameriavame predovšetkým na dve hlavné oblasti – účtovníctvo a business consulting. Vzhľadom na slovenskú legislatívu regulujúcu výkon daňového poradenstva, komplexné daňové poradenstvo poskytujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosť Kamhal Tax k.s.

Daňové poradenstvo

V oblasti daňového poradenstva pristupujeme ku klientom zvlášť individuálne. V našich radoch sú certifikovaní daňoví poradcovia, ktorí sa správajú vždy profesionálne a objektívne. Najväčší dôraz kladieme na precíznosť a kvalitu našej práce. Klientom ponúkame flexibilitu, efektívnosť a riešenia na mieru. Individuálny prístup a diskrétnosť sú základnými piliermi našej práce.

Poskytneme Vám širokú škálu služieb od počiatočných daňových konzultácií, cez zastupovanie pred správcom dane, poradenstvo vo veciach daní a poplatkov, až po optimalizáciu daňových štruktúr, daňový audit či daňové due-dilligence.

Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské (obchodné) poradenstvo predstavuje všetky aktivity zamerané na vytvorenie nových obchodných príležitostí, či udržaní a zlepšení podnikania. Sme pripravení odborne Vám poradiť na základe našich dlhoročných skúseností. Po identifikácii problému a potrieb klienta vyhodnotíme jeho situáciu a navrhneme optimálne riešenie.

Sme pripravení pomôcť Vám napríklad v týchto oblastiach:

– všeobecné obchodné poradenstvo
– zakladanie obchodných spoločností a získanie majetkovej účastí,
– poradenstvo pri akvizíciách, rozdelení alebo likvidácií spoločností
– analýza finančnej situácie podnikov

Účtovníctvo

APES Consulting s.r.o. sa dlhodobo venuje poskytovaniu komplexných služieb v oblasti účtovníctva. Zameriavame sa najmä na vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva, rovnako poskytujeme aj komplexné spracovanie mzdovej agendy.

Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam a kolegom s bohatou praxou zabezpečujeme našim klientom bezproblémové vedenie účtovníctva a všetkých súvisiacich náležitostí.

Naši odborníci disponujú potrebnými skúsenosťami a znalosťami aktuálne platnej legislatívy. Sú držiteľmi viacerých certifikátov a pravidelne sa zúčastňujú odborných školení a seminárov pre účtovníkov. Vďaka tomu dokážeme pružne a spoľahlivo reagovať na rôzne problémy a požiadavky. S klientmi udržiavame úzky a dôverný obchodný vzťah, ktorý je základom dobrej spolupráce.

Nie je možné pridávať komentáre.