Novinky

Pokles sadzby dane z príjmov

S platnosťou od 1. januára 2014 došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23 percent na 22 percent. V dôsledku uvedeného obchodné spoločnosti, ktorým vznikne daňová povinnosť vyššia ako výška licencie, zaplatia nižšiu celkovú daň z príjmov ako v období pred zavedením daňových licencií.

Nie je možné pridávať komentáre.