Novinky

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) zaviedla od 1. januára 2014 pre platiteľov DPH nový daňový formulár, tzv. kontrolný výkaz. V kontrolnom výkaze platiteľ uvádza všetky uplatnené tuzemské daňové povinnosti a výšku odpočtov DPH v podrobnom členení. Kontrolný výkaz je platiteľ povinný v elektronickej forme podávať v rovnakom termíne ako priznanie k DPH.

Nie je možné pridávať komentáre.