Novinky

Daňové licencie

Koncepcia daňových licencií platná od 1. januára 2014 zakladá právnickým osobám povinnosť platenia ročných poplatkov za tzv. „daňovú licenciu“. Výška platby za daňovú licenciu závisí od výšky tržieb daňového subjektu, ako aj od skutočnosti, či daňovník je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Suma daňovej licencie je stanovená v rozmedzí od 480 EUR do 2 880 EUR ročne. Daňovú licenciu je možné odpočítať z kladnej daňovej povinnosti daňovníka v príslušnom roku a prípadne v ďalších troch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Licencie sa netýkajú živnostníkov a prvého zdaňovacieho obdobia novozaložených obchodných spoločností.

Nie je možné pridávať komentáre.